2022-05-01 įsigalios naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Kartu su šiuo įstatymu keisis ir Viešųjų įstaigų įstatymas. Galima teigti, kad „pajudės“ buhalterinės apskaitos pamatai. Vadinasi, kai kam teks iš esmės pakeisti darbo principus ir prisitaikyti prie naujo reglamentavimo. Tuo labiau, kad Buhalterinės apskaitos įstatymas yra ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

Galima teigti, kad naujosios redakcijos įstatymas turės įtakos visų įmonių, įstaigų finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Maža to, naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai palies ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų. Keičiasi ir vadovų atsakomybės ribos – vietomis jos liberalizuojamos, kai apskaitą nebebus draudžiama tvarkyti pačiam juridinio asmens vadovui. Kitur – teks labiau apibrėžti ir formalizuoti apskaitos etapus – nuo apskaitą tvarkančio asmens parinkimo iki atsakingų asmenų už tam tikras ūkines operacijas paskyrimo.

Seime yra pateiktas labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo projektas, kuriam įsigaliojus paramą teikiančioms viešosioms įstaigoms atsiras nauja pareiga - savo interneto svetainėje viešinti informaciją apie suteiktą paramą.

Taigi, jau dabar pats metas susipažinti su planuojamais pakeitimais ir patiems atlikti galimų pokyčių analizę – kaip naujieji pakeitimai palies kiekvieną įmonę ar įstaigą.

 • Kokius šiuo metu galiojančius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galėsime panaudoti ir po įvykusių pakeitimų?
 • Kaip konkrečioje įstaigoje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų tvarkų, kurios buvo nustatytos LR Vyriausybės, nebebus.

Ar vykstančius pokyčius galima laikyti reikšmingais – priklausys nuo daugelio aplinkybių. Todėl dabar pats metas į tai gilintis.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (09:00-12:00 val.)

 • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
 • Apskaitos politika, sąskaitų planas, vidaus apskaita.
 • Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas:
  • Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai;
  • Specialiosios paskirties apskaitos dokumentai;
  • Apskaitos dokumentų informacija (rekvizitai);
  • Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo formos ir terminų keitimas;
  • Klaidų taisymas ir dokumentų atkūrimas, saugojimas.
 • Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
 • Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai:
 • Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.
 • Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai.
 • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
 • Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
 • Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens. Naujos vadovo su apskaita susijusios funkcijos ir atsakomybės.
 • Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai:
  • Vadovo pareigos;
  • Ataskaitų pasirašymo privalomumas.
 • Viešųjų įstaigų bei Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimai.

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (12:15-13:15 val.)

 • Kuo skiriasi apskaitos organizavimas ir apskaitos tvarkymas. Kas už ką atsako?
 • Kaip užtikrinti duomenų atsekamumą, kai apskaita tvarkoma centralizuotai.
 • Privalomi apskaitos registrai.
 • Apskaitos procesų skaitmeninimas. Elektroniniai apskaitos registrai. Duomenų perdavimas ir saugojimas.