-Seminaras skirtas privataus sektoriaus pelno nesiekiantiems subjektams-

Šių metų rudens Seimo sesijoje planuojama patvirtinti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymą, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Kartu su šiuo įstatymu planuojama keisti Asociacijų įstatymą, Viešųjų įstaigų įstatymą. Galima teigti, kad „pajudės“ patys buhalterinės apskaitos pamatai. Vadinasi, kai kam teks iš esmės pakeisti ar prisitaikyti prie naujųjų reglamentų. Tuo labiau, kad Buhalterinės apskaitos įstatymas bus ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

Galima teigti, kad naujosios redakcijos įstatymas turės įtakos visų įmonių, įstaigų finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Maža to, naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai palies ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų. Keičiasi ir įmonių vadovų atsakomybės ribos – vietomis jos liberalizuojamos, kai apskaitą nebebus draudžiama tvarkyti pačiam juridinio asmens vadovui. Kitur – teks labiau apibrėžti ir formalizuoti apskaitos etapus – nuo apskaitą tvarkančio asmens parinkimo iki atsakingų asmenų už tam tikras ūkines operacijas paskyrimo. 

Seime yra pateiktas labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo projektas, kuriam įsigaliojus paramą teikiančioms viešosioms įstaigoms atsiras nauja pareiga - savo interneto svetainėje viešinti informaciją apie suteiktą paramą. 

Taigi, jau dabar pats metas susipažinti su planuojamais pakeitimais ir patiems atlikti galimų pokyčių analizę – kaip naujieji pakeitimai palies kiekvieną įmonę ar įstaigą.

 • Kokius šiuo metu galiojančius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galėsime panaudoti ir po įvykusių pakeitimų?
 • Kaip konkrečioje įmonėje/įstaigoje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų tvarkų, kurios buvo nustatytos LR Vyriausybės, nebebus.

Ar vykstančius pokyčius galima laikyti reikšmingais – priklausys nuo daugelio aplinkybių. Todėl dabar pats metas į tai gilintis.

Temos:

 • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
 • Apskaitos ir atskaitomybės tvarkos keitimas pelno nesiekiantiems vienetams – bus panaikintas finansų ministro įsakymas ir sukurtas naujas Lietuvos finansinės atskaitomybės standartas.
 • Apskaitos politika, sąskaitų planas, vidaus apskaita.
 • Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas:
  • Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai;
  • Specialiosios paskirties apskaitos dokumentai;
  • Apskaitos dokumentų informacija (rekvizitai);
  • Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo formos ir terminų keitimas;
  • Klaidų taisymas ir dokumentų atkūrimas, saugojimas.
 • Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
 • Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai:
  • Didžioji knyga;
  • Reikalavimai apskaitos registrų įrašams;
  • Registrų pasirašymas ir klaidų taisymas.
 • Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.
 • Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai.
 • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
 • Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
 • Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens. Naujos vadovo su apskaita susijusios funkcijos ir atsakomybės.
 • Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai (buvo ĮFAĮ):
  • Vadovo pareigos;
  • Ataskaitų pasirašymo privalomumas;
  • JAR pateiktų finansinių ataskaitų kokybės stebėsena.
 • Viešųjų įstaigų, Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimai.