Šių metų rudens Seimo sesijoje planuojama patvirtinti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymą, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Galima teigti, kad „pajudės“ patys buhalterinės apskaitos pamatai. Vadinasi, kai kam teks iš esmės pakeisti ar prisitaikyti prie naujųjų reglamentų. Tuo labiau, kad Buhalterinės apskaitos įstatymas bus ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

Galima teigti, kad naujosios redakcijos įstatymas turės įtakos visų verslininkų, tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų, finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Maža to, naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai palies ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų. Keičiasi ir įmonių vadovų atsakomybės ribos – kai kur jos liberalizuojamos, kai apskaitos nebebus draudžiama tvarkyti pačiam juridinio asmens vadovui. O kai kur teks labiau apibrėžti ir formalizuoti apskaitos etapus – nuo apskaitą tvarkančio asmens parinkimo iki atsakingų asmenų už tam tikras ūkines operacijas paskyrimo.

2022-05-01 turėtų įsigalioti administracinių nusižengimų ir baudžiamojo kodekso pakeitimai, susiję su aplaidžiu ir apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir organizavimu. 

Pagal naująjį FAĮ AVNT bus įpareigota atlikti įmonių finansinių ataskaitų kokybės stebėseną. Remiantis stebėsenos tvarkos projektu bus stebima praėjusių metų arba to paties subjekto ankstesnių metų finansinių ataskaitų kokybė, jei priimtas AVNT sprendimas. Taigi institucijų dėmesys finansinėse ataskaitose pateikiamai informacijai didėja, o kur dar VMI išmanieji stebėsenos įrankiai.

 • Kokius šiuo metu galiojančius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galėsime panaudoti ir po įvykusių pakeitimų?
 • Kaip konkrečioje įmonėje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų tvarkų, kurios buvo nustatytos LR Vyriausybės, nebebus?

Ar vykstančius pokyčius galima laikyti reikšmingais – priklausys nuo daugelio aplinkybių. Todėl dabar pats metas į tai gilintis.

Temos:

 • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
 • Apskaitos politika, sąskaitų planas, vidaus apskaita.
 • Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas:
  • Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai;
  • Specialiosios paskirties apskaitos dokumentai;
  • Apskaitos dokumentų informacija (rekvizitai);
  • Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo formos ir terminų keitimas;
  • Klaidų taisymas ir dokumentų atkūrimas, saugojimas.
 • Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
 • Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai:
  • Didžioji knyga;
  • Reikalavimai apskaitos registrų įrašams;
  • Registrų pasirašymas ir klaidų taisymas.
 • Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.
 • Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai.
 • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
 • Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
 • Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens. Naujos vadovo su apskaita susijusios funkcijos ir atsakomybės.
 • Keičiami verslo apskaitos standartai ir pelno nesiekiantiems subjektams bei religinėms bendruomenėms.
 • Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai (buvo ĮFAĮ):
  • Vadovo pareigos;
  • Ataskaitų pasirašymo privalomumas;
  • JAR pateiktų finansinių ataskaitų kokybės stebėsena.
 • Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
 • Viešųjų įstaigų, Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimai.
 • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Turto perkainojimas, ribojimas skirstyti paskirstytinąjį pelną.