2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Naujosios redakcijos įstatymas turi įtakos visų įstaigų finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Maža to, naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai paliečia ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų.

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija parengė atmintinę „Dėl pelno nesiekiančių subjektų, kurioje pateikiamos įžvalgos dėl atskaitomybės rengimo reikalavimų, bei „Dėl grynųjų pinigų operacijų, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

2022-06-15 įsigaliojo net septyni VSAFAS pakeitimai, kuriais reikės vadovautis sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius. Atkreiptinas dėmesys į:

Taigi, jau dabar pats metas įsigilinti į pakeitimus ir patiems atlikti pokyčių analizę – kaip naujieji pakeitimai palietė kiekvieną įstaigą.

  • Kokius iki šiol galiojusius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galime panaudoti ir po įvykusių pakeitimų?
  • Kaip konkrečioje įmonėje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų teisės aktų, kurie buvo nustatyti LR Vyriausybės, nebeliko.

Temos:

  • Finansinė atskaitomybė – kaip dalis Veiklos ataskaitos;
  • Apskaitos organizatoriaus pareigos rengiant tvarkas ir sistemą;
  • Funkcijos pagal pareigybių struktūrą;
  • Įstaigos tvirtinami normatyvai ir tvarkos;
  • Naudojamų apskaitos sistemų įtaka vidinių apskaitos tvarkų rengimui;
  • Apskaitos korespondencijų sąrašai ir apskaitos funkcijų aprašymas;
  • Sąsaja tarp apskaitos tvarkų, veiklos kontrolės taisyklių ir finansinės kontrolės taisyklių;
  • Pavyzdžiai, kaip rengti tvarkas.