2022-05-01 įsigaliojęs naujos redakcijos LR Finansinės apskaitos įstatymas suteikė daug laisvių patiems reglamentuoti vidaus ūkines operacijas, tokias, kaip grynųjų pinigų judėjimą, inventorizaciją, dokumentų atkūrimą ir kitas. Iš kitos pusės – tam tikrais klausimais atsirado net daugiau reguliavimo, pavyzdžiui, nustatyti du privalomi registrai – didžioji knyga ir grynųjų pinigų apskaitos registras. Taigi, teks įsigilinti ką konkrečiam ūkio subjektui reikia nuveikti šiais klausimas. 

AVNT patvirtino ir paskelbė ne vieną rekomendaciją: 

Kaip tinkamai sukurti vidaus kontrolės tvarkas ir jas aprašyti? Kokiais kriterijais vadovaujantis bus atrenkamos įmonių finansinės ataskaitos peržiūrai?

Seminaro metu bus paaiškinta kaip praktiškai pasirengti būtinąsias tvarkas ir kiek jų reikia. Ypač akcentuosime, kaip prisitaikant prie naujo LR Finansinės apskaitos įstatymo dar ir sutaupyti darbo laiko. Taip pat aptarsime ir kai kurių finansinės apskaitos dokumentų bei su apskaitos veikla susijusių personalo dokumentų rengimo ir valdymo specifiką. Atsakingiems asmenims pravartu žinoti naujoves ir galimybes dokumentus valdyti paprasčiau, atsisakant nereikalingų dokumentų ir procedūrų. Taigi, naujos redakcijos įstatymas suteikia nemažai galimybių apskaitos darbuotojų darbą padaryti efektyvesniu, tik reikia žinoti, kaip tai tinkamai padaryti.

Temos:

1 dalis. Lektorė Rasa Grigonienė (10:00-10:45 val.)

 • Apskaitos dokumentų rengimo ypatumai.
 • Dokumentų pasirašymo galimybės.
 • Apskaitos dokumentų registravimas, tvarkymas ir saugojimas.
 • Popierių dokumentų saugojimo elektronine forma reikalavimai ir praktiniai patarimai.

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:45-14:00 val.)

 • Paskirta finansinių ataskaitų priežiūros institucija. Kokiais kriterijais vadovaujantis bus atrenkamos įmonių finansinės ataskaitos peržiūrai?
 • Naujos (senos) sąvokos LR Finansinės apskaitos įstatyme.
 • Vidaus tvarkos – kurios yra būtinos?
 • Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai. Kaip tai įgalina pasiekti didesnį efektyvumą?
 • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
 • Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
 • Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai ir kiti apskaitą reglamentuojantys teisės aktai.

3 dalis. Lektorė Živilė Simonaitytė (14:00-15:45 val.)

 • Kaip užtikrinti, kad subjektas laikytųsi nustatytų vidaus kontrolės reikalavimų dėl:
  • laiku ir teisingai parengiamų apskaitos dokumentų;
  • laiku ir teisingai registruojamų ūkinių operacijų;
  • prieigos prie apskaitos informacinių sistemų ir apskaitos registrų apsaugos;
  • apskaitos registrų duomenų pagrindimo faktiniais turto ir įsipareigojimų likučiais;
  • apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų apsaugos, o juos praradus arba sugadinus – atkūrimo?
 • Ar turi būti kuriamos specialios vidaus kontrolės tvarkos?
 • Kaip įgyvendinti įstatymo reikalavimus nesusikuriant milžiniško papildomo darbo krūvio?