Darbo su klientais praktika rodo, kad už bendrovių apskaitą atsakingiems darbuotojams kyla daugybė klausimų dėl apskaitos duomenų teikimo SAF-T rinkmenoje. Siekiant užtikrinti teisingą duomenų, kurie privalo būti atvaizduojami SAF-T rinkmenoje, pateikimą, aptarsime SAF-T rinkmenos tikslus ir duomenų struktūrą, identifikuosime rinkmenos rengimo metu kylančias problemas, susipažinsite su SAF-T I skyriaus klasifikatoriaus pakeitimais įsigaliojusiais 2020-11-01. Kartu pakalbėsime apie mokesčių administratoriaus galimybes SAF-T rinkmenos pagalba nustatyti galimus PVM, pelno mokesčio bei kitus pažeidimus. Taip pat sužinosite apie bendrovėms kylančias rizikas bei teisės aktuose numatytą atsakomybę už šio reikalavimo nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Pagal galimybes, diskutuosime Jums kylančiais klausimais, kuriuos galėsite užduoti tiek seminaro metu, tiek ir po jo.

VMI planuoja atlikti 4 000 patikrinimų per metus, kurių metu prašys pateikti SAF-T rinkmeną. Vertinant SAF-T struktūros kompleksiškumą ir tai, kad duomenys rinkmenoje į i.SAF-T posistemį turėtų būti įkelti per tikrai labai trumpą 10 dienų terminą, yra būtina SAF-T reikalavimui ruoštis iš anksto ir turėti pasirengus kokybišką rinkmeną. SAF-T reikalavimo nevykdymas ar netinkamas vykdymas užtraukia administracinę atsakomybę. Be to, kyla rizika netekti patikimo mokesčių mokėtojo statuso.

Temos:

 1. SAF-T rinkmenos tikslai ir duomenų struktūra:
  • Teisinis reglamentavimas;
  • SAF-T tikslai ir nauda;
  • Duomenų struktūra;
  • Prievolė būti pasirengus teikti SAF-T.
 2. Rinkmenos rengimo metu kylančių problemos, jų identifikavimas:
  • Tinkamo sprendimo pasirengti rinkmeną paieška;
  • Tam tikrų duomenų teikimas rinkmenoje (privalomi / neprivalomi elementai);
  • Rinkmenos integralumas (duomenų ryšiai);
  • Įvairių situacijų sprendimas.
 3. Mokesčių administratoriaus galimybės SAF-T rinkmenos pagalba nustatyti galimus PVM, pelno mokesčio bei kitus pažeidimus.
 4. Kylančios rizikos bei atsakomybė už reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.
 5. Taip pat diskutuosime Jums kylančiais klausimais, kuriuos galėsite užduoti tiek seminaro metu, tiek ir po jo.