Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės privalo vykdyti Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nurodymus ir ne tik juos. Joms dažniau nei įmonėse dirbantiems buhalteriams tenka dokumentuoti savo darbą – surašyti dokumentų priėmimo–perdavimo aktus. Kartais tenka net nutraukti apskaitos paslaugų sutartį – seminaro metu aptarsime atvejus, kada tai naudinga padaryti. Kiek apskaitos paslaugų įmonės atsakingos už klientų ūkines operacijas? Kokia grėsmė dėl klientų ūkinių operacijų gali sugadinti ir apskaitos paslaugų įmonės reputaciją?

Ko gali pareikalauti auditoriai iš apskaitos paslaugų įmonės, atlikdami kliento auditą – vidinės kontrolės klausimai. Efektyvi apskaitos paslaugų įmonės veikla: kaip dirbti pelningai ir kiek vertos jos paslaugos? Kas turi nustatyti kliento apskaitos politiką ir surašyti jo kitus lokalius teisės aktus? Ar reikia patarti klientui ir kiek atsakomybės tenka apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei? Kokius naujus duomenis apie Jus teikia finansų įstaigos nuo 2020.09.10?

Taip pat įmonės, kurios nustatė savo darbuotojams prastovas arba dalines prastovas, galėjo kreiptis dėl valstybės subsidijos tokių darbuotojų darbo užmokesčiui. Valstybės parama padeda išlaikyti darbuotojus, neužsidaryti ir nebankrutuoti. Tačiau yra ir “šalutinis” tokios pagalbos poveikis. Tai – didesnis valstybės institucijų dėmesys. Nuo laiškų, gautų iš “Sodros”, iki FNTT vizitų į įmones. Gali būti apklausiamas bet kuris įmonės darbuotojas ir tekti raštu duoti parodymus.

Taip pat seminaro metu lektorius Gintaras Davalga seminaro dalyviams pristatys KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ PAGAL ISO 9001:2015

Dalyviai susipažins ir supras:

 • Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 principus, naudą bei privalumus;
 • Procesinio požiūrio į vadybą pagrindinius ir praktinius aspektus;
 • Vadovų vaidmenį kokybės vadybos sistemoje;
 • Pagrindinius ISO 9001:2015 reikalavimus;
 • ISO 9001:2015 diegimo praktiką.

Klausimų daug – atsakymų rasti viešojoje erdvėje ne visada pavyksta. Siūlome diskusinį seminarą, kuriame pasidalinsime patirtimi.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė

 1. Apskaitos paslaugų teikimo sutarties sudarymo ypatumai. Praktiniai patarimai.
 2. Apskaitos paslaugų kainos nustatymo kriterijai.
 3. Kliento atstovavimo ribų nustatymas. Atsakomybės pasidalijimas tarp apskaitos paslaugų įmonės ir kliento.
 4. Apskaitos paslaugų įmonės struktūros modelio pasirinkimas – atskirų apskaitos sričių paskirstymas darbuotojams ar apskaita „nuo pirminių dokumentų iki balanso“ tam pačiam darbuotojui?
 5. Apskaitos paslaugų kokybės kontrolės sistemos sukūrimas.
 6. Ypatumai, teikiant apskaitos paslaugas audituojamoms įmonėms – prievolės pagal Tarptautinius audito standartus.
 7. Klientų buhalterinių likučių ir kitų dokumentų perėmimo procedūros. Dokumentavimas.
 8. Kokius darbus apima sąvoka „apskaitos paslaugos“?
 9. Bendravimo su klientu alternatyvos – nuo dokumentų gavimo paštu iki reguliarių susitikimų, aptariant mėnesio veiklos finansinius rodiklius. Elektroninio pašto svarba.
 10. „Problemiški“ klientai: kada verta pašalinti nesusipratimus ir tęsti bendradarbiavimą, o kada – kuo griečiau nutraukti sutartį?
 11. Nesutarimų su klientais dokumentavimas.
 12. Klientų dokumentų archyvavimas. Suarchyvuotų dokumentų perdavimas klientui saugoti.
 13. Apskaitos paslaugų sutarties nutraukimas / pasibaigimas. Dokumentų ir buhalterinių likučių perdavimas. Dokumentavimas.
 14. Patarimai kliento vadovybei: patarti ar ne?
 15. Valstybės paramos “šalutinis poveikis” – operatyvūs patikrinimai. Kam būti pasiruošus?

2 dalis. Lektorius Gintaras Davalga

 1. Kokybės vadybos sistemos nauda. (Šioje temoje bus aptarti pagrindiniai kokybės vadybos sistemos įdiegimo tikslai, kaip vadybos standartai padeda pasiekti įmonės tikslus)
 2. Procesinio požiūrio į vadybą ypatumai. (Šioje temoje bus aptarta kaip įmonės struktūra siejasi su procesiniu valdymu, procesų nustatymo praktika, rizikos valdymas)
 3. Vadovybės vaidmuo kokybės vadybos sistemoje. (Šioje temoje bendrais bruožais bus aptarti ISO 9001:2015 pagrindiniai reikalavimai, jų įgyvendinimo praktika)
 4. Pagrindiniai ISO 9001:2015 reikalavimai ir jų interpretacija. (Šioje temoje bus bendrais bruožais aptarti  ISO 9001 standarto reikalavimai, jų interpretavimo praktika)
 5. Esminės ISO 9001:2015 diegimo gairės. (Šioje temoje bus aptarti ISO 9001:2015 reikalavimų diegimo veiksmai, jų eiliškumas, atsakingi asmenys)
 6. Diskusija.