Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės privalo vykdyti Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nurodymus ir ne tik juos. Joms dažniau nei įmonėse dirbantiems buhalteriams tenka dokumentuoti savo darbą – surašyti dokumentų priėmimo–perdavimo aktus. Kartais tenka net nutraukti apskaitos paslaugų sutartį – seminaro metu aptarsime atvejus, kada tai naudinga padaryti. Kiek apskaitos paslaugų įmonės atsakingos už klientų ūkines operacijas? Kokia grėsmė dėl klientų ūkinių operacijų gali sugadinti ir apskaitos paslaugų įmonės reputaciją?

Ko gali pareikalauti auditoriai iš apskaitos paslaugų įmonės, atlikdami kliento auditą – vidinės kontrolės klausimai. Efektyvi apskaitos paslaugų įmonės veikla: kaip dirbti pelningai ir kiek vertos jos paslaugos? Kas turi nustatyti kliento apskaitos politiką ir surašyti jo kitus lokalius teisės aktus? Ar reikia patarti klientui ir kiek atsakomybės tenka apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei?

Taip pat įmonės, kurios nustatė savo darbuotojams prastovas arba dalines prastovas, galėjo kreiptis dėl valstybės subsidijos tokių darbuotojų darbo užmokesčiui. Valstybės parama padeda išlaikyti darbuotojus, neužsidaryti ir nebankrutuoti. Tačiau yra ir “šalutinis” tokios pagalbos poveikis. Tai – didesnis valstybės institucijų dėmesys. Nuo laiškų, gautų iš “Sodros”, iki FNTT vizitų į įmones. Gali būti apklausiamas bet kuris įmonės darbuotojas ir tekti raštu duoti parodymus.

Klausimų daug – atsakymų rasti viešojoje erdvėje ne visada pavyksta. Siūlome diskusinį seminarą, kuriame pasidalinsime patirtimi.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė

 1. Apskaitos paslaugų teikimo sutarties sudarymo ypatumai. Praktiniai patarimai.
 2. Apskaitos paslaugų kainos nustatymo kriterijai.
 3. Kliento atstovavimo ribų nustatymas. Atsakomybės pasidalijimas tarp apskaitos paslaugų įmonės ir kliento.
 4. Apskaitos paslaugų įmonės struktūros modelio pasirinkimas – atskirų apskaitos sričių paskirstymas darbuotojams ar apskaita „nuo pirminių dokumentų iki balanso“ tam pačiam darbuotojui?
 5. Apskaitos paslaugų kokybės kontrolės sistemos sukūrimas.
 6. Ypatumai, teikiant apskaitos paslaugas audituojamoms įmonėms – prievolės pagal Tarptautinius audito standartus.
 7. Klientų buhalterinių likučių ir kitų dokumentų perėmimo procedūros. Dokumentavimas.
 8. Kokius darbus apima sąvoka „apskaitos paslaugos“?
 9. Bendravimo su klientu alternatyvos – nuo dokumentų gavimo paštu iki reguliarių susitikimų, aptariant mėnesio veiklos finansinius rodiklius. Elektroninio pašto svarba.
 10. „Problemiški“ klientai: kada verta pašalinti nesusipratimus ir tęsti bendradarbiavimą, o kada – kuo griečiau nutraukti sutartį?
 11. Nesutarimų su klientais dokumentavimas.
 12. Klientų dokumentų archyvavimas. Suarchyvuotų dokumentų perdavimas klientui saugoti.
 13. Apskaitos paslaugų sutarties nutraukimas / pasibaigimas. Dokumentų ir buhalterinių likučių perdavimas. Dokumentavimas.
 14. Patarimai kliento vadovybei: patarti ar ne?
 15. Valstybės paramos “šalutinis poveikis” – operatyvūs patikrinimai. Kam būti pasiruošus?

2 dalis. Teisininkė Lorena Paškūnaitė-Lickan

 1. Prievolės dėl kliento tapatybės nustatymo ir kliento veiklos stebėsena pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.
 2. Apskaitos paslaugų teikimo sutarties teisiniai aspektai.
 3. Apskaitos įmonių vadovų ir buhalterių atsakomybė: naujausia teismų praktika.
 4. BDAR dokumentai, kuriuos privalu turėti apskaitą tvarkančiai įmonei.