Apskaitos paslaugų teikimas klientų dažnai suprantamas kaip visapusiškas veiklos organizavimas, nors apskaitos paslaugos yra tikrai siauresnės apimties. Todėl būtina turėti pakankamai teorinių ir praktinių žinių tiek apie skirtingas verslo formas, tiek ir daug išmanyti nuo pirminių apskaitos dokumentų registravimo iki apskaitos politikos bei vidaus kontrolės tvarkos sukūrimo.

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuriuo įtvirtinta pareiga apskaitos funkcijas atliekančiam arba paslaugas teikiančiam asmeniui nusistatyti apskaitos paslaugų teikimo organizavimo bei kontrolės tvarką ir jos laikytis.

AVNT patvirtino ir paskelbė ne vieną rekomendaciją:

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-08-01 įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos įstatyme įpareigoti asmenys atsižvelgia ar informacija yra pateikta į posistemį JANGIS bei pateiktos informacijos tikrumą. Nepateikus naudos gavėjų duomenų, gali būti taikomos ne tik finansinės, bet ir veiklos apribojimo sankcijos.

2022-05-01 įsigaliojo ir administracinių nusižengimų ir baudžiamojo kodekso pakeitimai, susiję su aplaidžiu ir apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir organizavimu.

Apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei nebeliko prievolės apdrausti savo civilinę atsakomybę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu.

2022-08-01 VMI atvėrė visoms Lietuvos įmonėms individualius jų profilius. Jie leidžia įmonės vadovui susipažinti su rizikomis, kurias įmonės veikloje įžvelgia mokesčių administratorius ir kurios gali tapti stebėsenos, kontrolės procedūrų inicijavimo priežastimi. Kokios spalvos Jūsų klientų VMI individualūs profiliai? Kokias galias įgauna klientai derybose dėl apskaitos paslaugų teikimo? Kokia atsakomybė tenka kiekvienai sutarties šaliai? 

Seminaro metu lektorės supažindins, su pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis bei atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Temos:

1 dalis. Auditorė - Jurgita Navikienė (10:00-14:00 val.)

 • Naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas – prievolės, rizikos, atsakomybės.
 • Apskaitos paslaugų teikimo sutarties sudarymo ypatumai. Pakeitimai nuo 2022-05-01.
 • Apskaitos paslaugų kainos nustatymo kriterijai.
 • Kliento atstovavimo ribų nustatymas. Atsakomybės pasidalijimas tarp apskaitos paslaugų įmonės ir kliento.
 • Apskaitos paslaugų įmonės struktūros modelio pasirinkimas – atskirų apskaitos sričių paskirstymas darbuotojams ar apskaita „nuo pirminių dokumentų iki balanso“ tam pačiam darbuotojui?
 • Apskaitos paslaugų kokybės kontrolės sistemos sukūrimas. Vidaus kontrolė.
 • Ypatumai, teikiant apskaitos paslaugas audituojamoms įmonėms – prievolės pagal Tarptautinius audito standartus.
 • Klientų buhalterinių likučių ir kitų dokumentų perėmimo procedūros. Dokumentavimas.
 • Kokius darbus apima sąvoka „apskaitos paslaugos“?
 • Bendravimo su klientu alternatyvos – nuo dokumentų gavimo paštu iki reguliarių susitikimų, aptariant mėnesio veiklos finansinius rodiklius. Elektroninio pašto svarba.
 • „Problemiški“ klientai: kada verta pašalinti nesusipratimus ir tęsti bendradarbiavimą, o kada – kuo greičiau nutraukti sutartį?
 • Nesutarimų su klientais dokumentavimas.
 • VMI individualūs klientų profiliai - ką pasako apie Jūsų darbo kokybę?

2 dalis. Lektorė - Lorena Paškūnaitė-Lickan (14:00-15:45 val.)

 • Prievolės dėl kliento tapatybės nustatymo ir kliento veiklos stebėsena pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, naujovės po 2022-08-01 d. 
 • Apskaitos paslaugų teikimo sutarties teisiniai aspektai įsigaliojus FAĮ.
 • Apskaitos įmonių vadovų ir buhalterių atsakomybė: naujausia teismų praktika.
 • VMI individualūs klientų profiliai - kokia atsakomybė tenka klientui, kokia apskaitos įmonės vadovui?