Apskaita

Klaidos, kurios gali būti pripažintos apgaulinga ar aplaidžia apskaita:

teisininko ir auditoriaus rekomendacijos

dr. Gytis Kuncevičius, Jurgita Navikienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 125 Eur (+ PVM)
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-12-06 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-06 09:302023-12-06 15:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Klaidos, kurios gali būti pripažintos apgaulinga ar aplaidžia apskaita:MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Klaidos, kurios gali būti pripažintos apgaulinga ar aplaidžia apskaita: Seminaro data: 2023-12-06 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Seminaro trukmė: 09.30–15.30 val. Registracija 09.00–09.30 val. Pertraukos: 10.30-10.45 (pertrauka), 12.00-13.00 val. (pietų pertrauka), 14.30-14.45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Įsigaliojus naujos redakcijos FAĮ, vadovo atsakomybė ir teisė – pasirinkti apskaitą tvarkantį asmenį. Atrodytų, visoms įmonėms reikia aukščiausią kvalifikaciją turinčių profesionalų – juk apskaita – tai įmonės saugumo garantas, o finansai –įmonės „kraujas“. Deja, ne visų vadovų pasirinkimai šiuo klausimu yra geri. Dėl tos priežasties tenka susidurti su aplaidžios apskaitos atvejais – kai užfiksuoti neaiškūs ir netikslūs buhalterinių sąskaitų likučiai, nesutampa skolų sumos su pirkėjais ir tiekėjais. Taip pat praktikoje gana dažnai pasitaikę atvejų, kuomet vadovai yra linkę slėpti pajamas, nemokėti visų priklausančių mokesčių.

Vadinasi, jeigu apskaitą tvarkantis asmuo bus parinktas netinkamai, už neteisingai sutvarkytą apskaitą atsakomybė teks pačiam vadovui. Jeigu vadovas galės įrodyti, kad apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas buvo tinkamas, tada už nekvalifikuotai atliktą darbą teks atsakyti pačiam finansininkui. Nors įmonės vadovas atsakingas už visų įmonės procesų valdymą, koordinavimą, darbų delegavimą ir kt., tačiau dalį kontrolės funkcijų vis tik derėtų pasilikti ir savo kompetencijai. Juolab, kad jau kurį laiką galioja administracinių nusižengimų ir baudžiamojo kodekso pakeitimai, kuriais atsakomybė galima ne tik už aplaidžios ir apgaulingos finansinės apskaitos tvarkymą, bet ir už organizavimą.

2023-06-01 įsigaliojo BK pakeitimai, kuriais įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė už įstatymų nustatytą laiką buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą ir jų netvarkymą bei įtvirtintas alternatyvus nusikalstamos veikos pasekmių požymis — didelė turtinė žala. Pakeitimais taip pat atskirtos veikos pagal kaltės formą,  t. y. BK 223 str. inkriminuojamas tada, kai jame numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo, o jei veikos tyčinės, taikomas BK 222 str. Tai aktualu tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka nustatytą laiką nebus išsaugomi finansinės apskaitos dokumentai, taip pat kai buhalterinė apskaita buvo netvarkoma arba neorganizuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Seminaro metu bus analizuojami dažniausiai praktikoje pasitaikantys aplaidžios ir apgaulingos finansinės apskaitos tvarkymo požymiai. Lektoriai atskleis finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims galimas rizikas ir jų suvaldymo būdus, o taip pat apžvelgs pagrindines prielaidas finansininko teisinei atsakomybei kilti už netinkamą finansinės apskaitos tvarkymą. 

Nuo 2023-05-01 įsigaliojo MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodintas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apriboja galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet ir suteikia VMI galimybę tikrinti už ilgesnį laikotarpį

 • Kaip ištaisyti susidariusią padėtį?
 • Kokius veiksmus turi atlikti vadovas, o vėliau – su kokiais iššūkiais susiduria apskaitą tvarkantis asmuo?
 • Už kokius pažeidimus ir nusikalstamas veikas galima tapti nepatikimu mokesčių mokėtoju?
 • Kokia susiformavusi teismų praktika, nustačius aplaidžią ir apgaulingą apskaitą?

Seminaras skirtas taip pat aptarti efektyvumo klausimą buhalterinėje apskaitoje, konkrečiai, kaip identifikuoti ir valdyti privalomas ir perteklines ūkines operacijas, siekiant optimizuoti veiklą, o, kad operacijos nebūtų perteklinės ir aiškiai aprašytos, svarbu turėti patvirtintas įmonės vidaus tvarkas ir apskaitos politiką. Taupant laiką – pasinaudokite mūsų parengtais tvarkų šablonais ir apskaitos politikos programa.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (09.30-12.00 val.)

 • Vadovas atsakingas už informacijos ir dokumentų pateikimą apskaitą tvarkančiam asmeniui. Kodėl ir kaip dingsta dokumentai?
 • „Dviguba buhalterija“ arba šešėlis – kokie rodikliai signalizuoja jo buvimą?
 • Nepatikimas mokesčių mokėtojas – gali tapti kiekvienas, net ir padaręs klaidų.
 • Apleistos ar apgaulingos apskaitos sutvarkymas:
  • Sąskaitų likučių fiksavimas ir neatitikimų masto nustatymas. Dokumentavimas.
  • Koregavimų strategija ir procedūros. Retrospektyvinis ir perspektyvinis klaidų taisymo būdai ir jų įtaka mokesčių deklaracijų tikslinimui.
  • Tinkamos apskaitos politikos pasirinkimo galimybės. Finansinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo derinimo principai.
  • Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos kūrimas bei ir atnaujinimas.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio, sutvarkius „apleistą“ apskaitą ar ištaisius klaidas, parengimo ypatumai.

2 dalis. Advokatas dr. Gytis Kuncevičius (13.00-15.30 val.)

 • Baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą ir aplaidų apskaitos tvarkymą: naujausia teismų praktika, kokiais atvejais ir už kokius veiksmus gali būti taikoma?

Dovana! 

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gauna Excel įrankį „Rizikų detektorius: kaip netapti nepatikimu mokesčių mokėtoju?“ (vertė – 40 Eur), kurio pagalba galėsite įsivertinti rizikas dėl galimybės būti įtrauktiems į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

Papildoma informacija

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 09.30–15.30 val. Registracija 09.00–09.30 val. Pertraukos: 10.30-10.45 (pertrauka), 12.00-13.00 val. (pietų pertrauka), 14.30-14.45 val. (pertrauka).

Mokymus veda
dr. Gytis Kuncevičius
Advokatas dr. Gytis Kuncevičius turi daugiau kaip 15 metų patirties vedant mokymus apie rizikas, susijusias su finansų apskaita (įskaitant administracinę ir baudžiamąją atsakomybę) įvairiose komercinės veiklos srityse (transporto, energetikos, naftos prekybos, gamybos ir kt.) juridinių asmenų vadovams ir finansų vadovams, finansininkams/apskaitininkams, 10 metų patirtį atstovaujant klientus ikiteisminiuose tyrimuose ir teismuose dėl mokestinių nusikaltimų, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, apgaulingo ir aplaidaus finansinės apskaitos tvarkymo, konsultuojant ir atstovaujant klientus mokestiniuose ginčuose ir kituose santykiuose su Valstybine mokesčių inspekcija.
Jurgita Navikienė
Jurgita Navikienė – auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė: Profesinė veikla:  UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė. 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija). ŠPPAR viceprezidentė. Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė. „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė. Verslumo skatinimas:  Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.  Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.  Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.  Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus. Švietimas ir konsultavimas:  Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.  Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).
Registracija
Klaidos, kurios gali būti pripažintos apgaulinga ar aplaidžia apskaita: teisininko ir auditoriaus rekomendacijos
Mokymų kaina: 125 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 125Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 125Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 125 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 125 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.