Kiekvienam mokesčių mokėtojui yra svarbu ne tik laiku pastebėti jo mokamus mokesčius ir su jais susijusių prievolių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, bet ir gebėti tinkamai įvertinti ir taikyti naujas nuostatas. Iš tiesų net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis reglamentavimo pasikeitimas gali sukelti reikšmingas pasekmes, kartais nulemiančias ir poreikį peržiūrėti vykdomos veiklos modelį. Kiekvienas reguliavimo pasikeitimas neretai kelia visiškai naujas praktines problemas.

Lietuvoje daugiausia lėšų į biudžetą surenkama iš PVM, šio mokesčio teisinis reglamentavimas yra be galo svarbus visiems PVM mokėtojams ir ketinantiems jais tapti. Nemažai klausimų ir neaiškumų taip pat kelia ir elektroninės prekybos apmokestinimas PVM. Tuo labiau, kad VMI ir kitos kontroliuojančios institucijos daug dėmesio skiria šio mokesčio deklaravimo ir mokėjimo kontrolei. Finansų ministerija yra parengusi PVMĮ pakeitimo projektą, kuriuo norima dvigubai padidinti baudos dydį už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą.

2022-05-05 įsigaliojo PVM įstatymo pakeitimai, kuriais taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos neatlygintinai pagalbai nelaimių aukoms teikti skirtos prekės, tiekiamos paramos gavėjams ir (arba) kitiems nelaimių padarinius šalinantiems asmenims. Siekiant įgyvendinti PVMĮ nuostatas, 2022-06-03 įsigaliojo nutarimo Nr. 558 pakeitimai, susiję su importuojamų prekių, skirtų nukentėjusiems nuo nelaimių asmenims, importo PVM sustabdymu. Taip pat VMI yra parengusi įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo projektą, įtvirtinantį 3 naujus PVM klasifikatorius, susijusius su minėtais pakeitimais.

2022-07-01 įsigaliojo LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, susiję su apmokestinamosios vertės reglamentavimu dėl reimportuojamos įrangos pervežimo į kitą šalį ir jos remonto, taip pat dėl paslaugų, kurios atliekamos vadovaujantis PVM įstatymo 13 str., apmokestinimo.

2023-01-01 turėtų įsigalioti PVM įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo patikslinamas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.

Kokių papildomų mokestinių prievolių atneša logistikos sprendimų efektyvumas, kai įmonė tiekia prekes iš tranzitinių užsienio valstybių? Ar teisingai taikote 0 proc. PVM tarifą? Kaip nepatekti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą dėl klaidos ar netinkamai taikomų PVM įstatymo nuostatų? Lektorė seminaro metu pateiks atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus.

Temos:

 • PVM įstatymo naujovės ir numatomi pakeitimai 2022 m.
 • PVM objektas: kokios rizikos kyla dėl jo nustatymo?
 • Registravimasis PVM mokėtoju. Prievolės ir galimybė pateikti neįsiregistravusio PVM mokėtojo deklaraciją.
 • PVM mokėtojo išregistravimas ir kokios pasekmės kyla įmonei mokestiniu ir apskaitos aspektu.
 • Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo PVM. Turto sunaudojimas saviems poreikiams.
 • PVM apmokestinamosios vertės nustatymo problematika.
 • Prekių eksporto PVM. Įrodymai, reikalingi pagrįsti prekių išvežimą, ir atspindėjimas deklaracijose.
 • Prekių tiekimo į ES valstybes PVM. 0 proc. PVM tarifo taikymo ypatumai. Išgabenimo iš Lietuvos įrodymų rinkimo sunkumai. FR0564 deklaracijos pildymas.
 • Paslaugų teikimo PVM. Atvirkštinis apmokestinimas. Paslaugų teikimo vietos nustatymas. Įrodymai, reikalingi pagrįsti paslaugų teikimo faktą.
 • PVM neapmokestinama veikla. Kokios didžiausios rizikos ir kaip deklaruojamas PVM. Mišrios veiklos atsiradimas, apskaičiavimas ir deklaravimas.
 • PVM atskaitos niuansai. Metinės FR0516 deklaracijos pildymas.
 • Elektroninė prekyba. Prekių tiekimo ir apmokestinimo vieta. Vieno langelio OSS sistema. Importo PVM deklaravimas elektroninėje prekyboje.
 • Elektroninės paslaugos.
 • PVM permokos panaudojimas – galimybės ir apribojimai. Naujienos Mokesčių administravimo įstatyme 2022 m.
 • Elektroninės prekybos alternatyva – prekių pagal pareikalavimą schema („Call of stock“).

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: