Akcijų perleidimo ir įsigijimo sandoriai dažniausiai nėra įprastinė įmonės veikla, nebent įmonė specializuojasi šioje veikloje. Tačiau gan dažnai įmonėse pasitaiko, kai įsigyjamos kitos įmonės akcijos, didinamas jos pačios įstatinis kapitalas ar akcininkai parduoda kitiems asmenims jau turimas akcijas. Šiuo atveju klystama kada ir koks mokesčių įstatymas galioja – Gyventojų pajamų ar Pelno mokesčio. Maža to, minėtuose teisės aktuose yra ir lengvatinio apmokestinimo atvejų. Todėl prieš atliekant tam tikrus su akcijomis susijusius sandorius, verta pasigilinti.

Kitas su akcijomis susijęs sandoris – dividendai. Kada juos galima skirti, o kada – draudžiama? Kokią atsakomybę prisiima akcininkai ir įmonės vadovybė? Ir koks apmokestinimas taikomas, kai akcininkas – fizinis ar juridinis asmuo? Žinoma, yra ir lengvatų. 

Mokesčių planavimas – yra legali praktika. Galima perduoti už mokestinį laikotarpį apskaičiuotus mokestinius nuostolius ar tik jų dalį kitai susijusiai įmonei, kuri jai perduotais nuostoliais gali sumažinti apmokestinamojo pelno sumą. Tačiau yra tam tikrų taisyklių, kurių privalu laikytis. Kokios jos?

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-11-01 turėtų įsigalioti Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas, kuriuo numatyta griežčiau riboti asmenų tarpusavio mokėjimus grynaisiais pinigais, o taip pat ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma įtvirtinti atsakomybę už atsiskaitymų, kitų mokėjimų grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus. 

Šio seminaro klausimai aktualūs daugeliui – net ir tuomet, kai tokių sandorių dar nebuvo. Tačiau atsiradus tokiam poreikiui – būtina žiūrėti plačiau ir rasti geriausią sprendimą.

Temos:

1 dalis. Advokatė Džiuginta Balčiūnė (10:00-11:30 val.)

 • Akcijų sandoriai:
  • Akcinio kapitalo formavimas, didinimas, mažinimas, likvidavimas;
  • Investavimas į kitą įmonę, akcijų perleidimas;
  • Akcijų sandorių apmokestinimas Gyventojų pajamų ir Pelno mokesčiu. Lengvatos;
  • Klasifikavimas ir atspindėjimas finansinėse ataskaitose.

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (11:30-14:30 val.)

 • Dividendų apmokestinimas Gyventojų pajamų ir Pelno mokesčiu. Dalyvavimo išimties taisyklė. Lengvatinis apmokestinimas.
 • Mokestiniai nuostoliai ir jų perkėlimas:
  • Susidarę dėl vykdomos veiklos;
  • Dėl vertybinių popierių sandorių;
  • Perėmus iš kitos įmonės.
 • Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžiai nuo 2022 m.