Akcijų perleidimo ir įsigijimo sandoriai dažniausiai nėra įprastinė įmonės veikla, nebent įmonė būtų specialiai tokią veiklą ir vykdytų. Tačiau ne retoje įmonėje pasitaiko, kai įsigyjamos kitos įmonės akcijos, didinamas jos pačios įstatinis kapitalas ar akcininkai parduoda kitiems asmenims jau turimas akcijas. Šiuo atveju klystama kada ir koks mokesčių įstatymas galioja – Gyventojų pajamų ar Pelno mokesčio. Maža to, minėtuose teisės aktuose yra ir lengvatinio apmokestinimo atvejų. Todėl prieš atliekant tam tikrus su akcijomis susijusius sandorius, verta pasigilinti.

Kitas su akcijomis susijęs sandoris – dividendai. Kada juos galima skirti, o kada – draudžiama? Kokią atsakomybę prisiima akcininkai ir įmonės vadovybė? Ir koks apmokestinimas taikomas, kai akcininkas – fizinis ar juridinis asmuo? Žinoma, yra ir lengvatų. Svarbu paminėti, kad VMI patikslino PMĮ komentarą dėl užsienio vienetų perleistų akcijų priskyrimo neapmokestinamosioms pajamoms.

Mokesčių planavimas – yra legali praktika. Todėl mokestinių nuostolių perkėlimo ar perdavimo kitam vienetui galimybė turi būti žinoma tam, kad įmonė nepermokėtų pelno mokesčio. Yra tam tikrų taisyklių, kurių privalu laikytis. Kokios jos?

Ne mažiau svarbu aptarti ir aukščiau paminėtų sandorių finansinės apskaitos klausimus. Bene svarbiausia pavasario naujiena yra 2021-04-17 įsigaliojęs Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžių aprašas. Taip pat, aktualus išlieka 2021-01-01 įsigaliojęs LR pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių pakeitimas.

Šio seminaro klausimai aktualūs daugeliui – net ir tuomet, kai tokių sandorių dar nebuvo. Tačiau atsiradus tokiam poreikiui – būtina žiūrėti plačiau ir rasti geriausią sprendimą.

Temos:

 • Akcijų sandoriai: 
  • akcinio kapitalo formavimas, didinimas, mažinimas, likvidavimas;
  • investavimas į kitą įmonę, akcijų perleidimas;
  • akcijų sandorių apmokestinimas Gyventojų pajamų ir Pelno mokesčiu. Lengvatos;
  • klasifikavimas ir atspindėjimas finansinėse ataskaitose.
 • Dividendų apmokestinimas Gyventojų pajamų ir Pelno mokesčiu. Dalyvavimo išimties taisyklė. Lengvatinis apmokestinimas.
 • Mokestiniai nuostoliai ir jų perkėlimas:
  • susidarę dėl vykdomos veiklos;
  • dėl vertybinių popierių sandorių;
  • perėmus iš kitos įmonės.
 • Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžiai nuo 2021 m.