Turbūt kiekvienoje įmonėje gali atsirasti beviltiškų skolų, nepaisant griežtos pirkėjų skolų kontrolės. Todėl tenka tokias skolas nurašyti ir svarstyti – kaip tokią ūkinę operaciją atspindėti finansinėje apskaitoje. Dar daugiau klausimų kyla, kuomet reikia surinkti įrodymus, kad beviltiška skola taptų leidžiamais atskaitymais apskaičiuojant pelno mokestį.

Šio seminaro metu aptarsime apskaitos politikos  sudarymo ar papildymo klausimus dėl abejotinų ir beviltiškų skolų, skolų suderinimą ir tokių skolų mokesčių apskaitos klausimus pagal Pelno, PVM mokesčių įstatymus bei finansų ministro įsakymą „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“.

Temos:

 • Nuolatinė skolų priežiūra: 
  • Kada skola tampa abejotina ir beviltiška?
  • Apskaitos politika dėl gautinų sumų.
  • Skolų inventorizacija.
  • Kas inicijuoja beviltiškų skolų nurašymą?
 • Nurašytų skolų sąnaudos: 
  • Finansinėje apskaitoje
  • Įrodymų rinkimas dėl leidžiamų atskaitymų, apskaičiuojant pelno mokestį.