Pasikeitę verslo ir darbo organizavimo sąlygos, keičia ir darbuotojų darbo laiką bei jo režimus. Kai kuriose įmonėse atsiranda daugiau laisvės patiems darbuotojams planuoti darbo laiką, tačiau kartais abi darbo santykių šalys – tiek darbdavys, tiek ir darbuotojas ieško kompromiso: kuris darbo laiko režimas geriausiai tiktų visiems ar kai kuriems darbuotojams. Maža to, dažnos įmonės buhalteris „vargsta“ skaičiuodamas algas, kai pasirinktas ne geriausias iš variantų todėl, kad tiesiog apie kitus darbo laiko režimus nežinoma arba nepagalvota.

VDI, per pirmąjį 2022 m. pusmetį, gavo net 4647 prašymus išnagrinėti darbo ginčus dėl apmokėjimo už darbą. Nemažai reikalavimų dėl neteisėto atleidimo iš darbo - gauta 411 prašymų, neturtinės žalos atlyginimo - 197, darbo sutarties sąlygų - 129.

Darbo santykių naujovės nuo  2022-07-01, 2022-08-01, 2022-10-01, 2022-11-01,  2023-01-01:

 • 2022-08-01 įsigaliojo svarbus Darbo kodekso pakeitimas dėl darbdavio pareigos pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę ES ar EEE valstybėse.
 • Nuo 2022-08-01 pagal DK pakeitimus tėvams, auginantiems vaikus iki 12 m., suteikta nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės. Taip pat pasikeitė ne viso darbo laiko reglamentavimas auginantiems vaikus iki 8 metų.
 • 2022-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, susiję su nemokamomis atostogomis, terminuotomis darbo sutartimis, susitarimu dėl išbandymo ir nuotoliniu darbu. Darbo sutartys ir kiti susiję dokumentai įdarbinamiems užsieniečiams privalo būti pateikiami jiems suprantama kalba. 
 • 2022-08-01 įsigaliojo ir atnaujinta pavyzdinės darbo sutarties forma.
 • 2022-11-01 įsigalioja DK pakeitimai, kuriais mažinamas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • 2022-10-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, detaliau reglamentuojantys prastovų paskelbimo ir atšaukimo tvarką ir terminus bei dalinės prastovos apmokėjimą.
 • 2022-07-01 įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius pagal numatytus kriterijus.
 • 2022-07-01 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys iš užsienio pritrauktų darbuotojų, kurių darbo funkcija yra įtraukta į trūkstamų aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų sąrašą, sąlygas, kurioms esant, darbuotojui būtų suteikta teisė gauti atvykimo išmoką. Teisė išmokai gauti atsirastų ir darbdaviui, įdarbinusiam minėtą darbuotoją.

Todėl šis seminaras padės tiek personalo specialistams, tiek ir buhalteriams ar įmonės vadovams įvertinti galimus pasirinkimus ir susitarti su kiekvienu darbuotoju dėl jam labiausiai tinkančio darbo laiko režimo įvertinant naujojo reglamentavimo įtaką.

Temos:

 • Kada noriu – tada dirbu: koks darbo laiko režimas geriausiai tiktų?
 • Pasirinkimas – net iš 5 režimų ir jų derinimas tarpusavyje:
  • Nekintančios darbo dienos (pamainos) ir darbo dienų per savaitę skaičiaus;
  • Suminės darbo laiko apskaitos;
  • Lankstaus darbo grafiko;
  • Suskaidytos darbo dienos laiko režimo;
  • Individualaus darbo laiko režimo.
 • Pasirinkto režimo reglamentavimas – darbo sutartyje, ar kitame lokaliame teisės akte?
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo ypatumai, pasirinkus taikyti skirtingus režimus.
 • VMI kliento profilis - ką jis parodo?