Seminaras skirtas ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantiems juridiniams asmenims (UAB, MB), kurios apskaitą tvarko pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus.

Seminaro tikslas –  padėti sudaryti 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį labai mažoms ir mažoms įmonėms.

Seminare bus pateikiami praktiniai pavyzdžiai bei patarimai, kaip parengti teisingas ir kokybiškas finansines ataskaitas. Seminaro metu bus aptartos ir dažniausiai praktikoje pasitaikančios klaidos sudarant finansinių ataskaitų rinkinius.

Taip pat bus paliestas ir pelno mokesčio klausimas: tarifai, deklaracijos pildymas, dažnai pasitaikančios pelno mokesčio deklaravimo klaidos.

Temos:

  • Pagrindinės finansinių metų užbaigimo procedūros, prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį.
  • Finansinių ataskaitų ruošimo, tvirtinimo ir pateikimo juridinių asmenų registrui eiliškumas.
  • Įmonių grupės pagal LR įmonių atskaitomybės įstatymą ir koks rinkinys turi būti sudaromas.
  • Balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos ir aiškinamojo rašto sudarymas pagal visus VAS.
  • Balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos ir aiškinamojo rašto sudarymas MB, pagal 38-ąjį VAS.
  • Dažniausiai pasitaikančios klaidos, sudarant finansinių ataskaitų rinkinius.
  • Sprendimas dėl pelno skirstymo: kas turi būti pateikiama, pasitaikančios klaidos, per kiek laiko dividendus reikia išmokėti.
  • Auditas – kada jis privalomas.
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas: tarifai, neapmokestinamosios pajamos, neleidžiami atskaitymai, deklaracijos pildymas.