Finansinių ataskaitų rengimo procesas, nors ir atliekamas kiekvienais metais, tačiau naujienų jam netrūksta. Šis seminaras padės atnaujinti žinias „pažengusiam“ vyriausiajam buhalteriui bei atkreips dėmesį į aktualiausius klausimus. Taip pat programa parengta taip, kad ir pirmą atskaitomybę rengiančiam kolegai bus pateiktas „planas“, kaip kvalifikuotai užpildyti finansines ataskaitas ir skaičiuoti mokesčius.

2022 metų naujienos bus pateiktos su praktinės rekomendacijomis – kaip kiekvienai įmonei prisitaikyti prie laukiančių pokyčių.

Šis seminaras skirtas visiems buhalterijos darbuotojams.

Temos:

 • Pasiruošimas finansinių ataskaitų rengimo procesui prasideda nuo pirminių dokumentų:
  • ar visi dokumentai pateikti buhalterijai? i.SAF kryžminimo duomenų naudojimas;
  • VAZ duomenų naudojimas savikontrolei;
  • efektyvus inventorizacijos procesas;
  • didžiosios knygos peržiūra. Sintetinės ir analitinės apskaitos kontrolė.
 • Finansinių ataskaitų rengimo procesas:
  • pelno nuostolių ataskaitos pildymas – pajamų ir sąnaudų grupavimas. Pelningos / nuostolingos veiklos teigiami ir neigiami aspektai;
  • balanso sudarymo principai – klaidos ir pamokos. Finansinės analizės rodiklių panaudojimas įvertinti finansinių ataskaitų kokybei;
  • aiškinamasis raštas – privalomai atskleistina informacija. Pandemijos įtakos aprašymas aiškinamajame rašte.
 • Naujos redakcijos LR Finansinės apskaitos įstatymo apžvalga – galimybė pasiruošti pokyčiams.
 • Pelno mokesčio deklaracijos pildymas:
  • leidžiami/neleidžiami atskaitymai;
  • apmokestinamosios/neapmokestinamosios pajamos;
  • papildomi koregavimai pelno mokesčio deklaracijoje;
  • nuolatinių buveinių apmokestinimas ir jų įtaka Lietuvoje mokamam pelno mokesčiui.
 • Aktualūs pridėtinės vertės mokesčio klausimai:
  • Elektroninė prekyba;
  • Tarifų pokyčiai.
 • Gyventojų pajamų mokestis:
  • 2021 metais gyventojams išmokėtų sumų deklaravimas ir naujausi pakeitimai;
  • pajamos natūra dėl lengvųjų automobilių naudojimo;
  • 2022 metų pokyčiai – MMA, MVA ir NPD.
 • Aktualūs darbo santykių pokyčiai:
  • naujausi VDI išaiškinimai;
  • darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimas tik banko pavedimu nuo 2022-01-01.
 • Nekilnojamojo turto mokesčio skaičiavimo ypatumai fiziniams ir juridiniams asmenims:
  • 2021 metų masinis turto vertinimas įtakojo mokestinės vertės padidėjimą;
  • Nekilnojamojo turto įsigijimo / rekonstrukcijos / perleidimo įtaka nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti. Lengvatos.
 • Aplinkos taršos mokestis – naujos redakcijos įstatymo nuostatų taikymas 2021 metams ir tarifų pokyčiai 2022 metams.
 • Privalomų duomenų teikimas mokesčių administratoriui ir jų vertinimas. Ankstyvojo perspėjimo sistema.
 • Atviri duomenys – nuo VMI iki Registrų centro.