Finansinių ataskaitų rengimo procesas, nors ir atliekamas kiekvienais metais, tačiau visada kelia klausimų dėl nuolatos besikeičiančių teisės aktų. Todėl ypatingai svarbu įsigilinti į per 2021 metus įvykusius mokesčių įstatymų pokyčius, kurie aktualūs šiems ir vėlesniems metams.

Pandeminiai metai dėl valstybės pagalbos priemonių ir atsiradusių ribojimų turi įtakos ir atskleidimams finansinėse ataskaitose – aptarsime šių atskleidimų pobūdį ir apribojimus skirstyti pelną bei mokėti dividendus. Ypač akcentuosime finansinių ataskaitų kokybę ir rodiklius, o to nepadarius, gali tekti susidurti ir su Ankstyvojo perspėjimo sistema. Kaip ji veikia ir ką svarbu žinoti?

2022-05-01 įsigalios naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti.

Seminaro metu bus nagrinėjamos praktikoje kylančios problemos ir atsakyta į dalyvių klausimus.

Temos:

 • Teisės aktai, darantys įtaką 2021 m. finansinės atskaitomybės sudarymui:
  • Buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
  • FAĮ (BAĮ) pokyčiai nuo 2022-05-01;
  • Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
  • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2021 m. finansinę atskaitomybę;
  • Akcinių bendrovių įstatymo įtaka finansinių ataskaitų rengimui;
  • Inventorizacijos dokumentacija ir parodymas apskaitoje;
  • Įmonės padėties dėl COVID-19 atskleidimas aiškinamajame rašte;
  • Valstybės pagalbos priemonės ir jų apmokestinimas (pelno mokesčiu ir PVM) bei įtaka mokėtiniems dividendams;
  • Iš valstybės gautų finansinės paramos bei lengvatų apskaita ir parodymas finansinėse ataskaitose;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas, naujos mokestinės vertės statiniams nuo 2021 m.;
  • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą;
  • Taršos mokesčių tarifų pasikeitimai (lengvatų taikymas nuo 2021 m. ir dyzelinių automobilių apmokestinimo naujovės);
  • Naujas mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
 • Aktualūs klausimai rengiant finansines ataskaitas:
  • Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Duomenų teikimo prievolės mokesčių administratoriui.;
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas;
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas;
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
 • Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-15:
  • VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.
 • Ūkio subjektų stebėsena:
  • Atrankos kriterijai mokestiniams patikrinimams;
  • Darbo inspekcijos taikomi rizikingumo vertinimo kriterijai;
  • Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.
 • Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2021 m.;
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka;
  • Lengvatos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Komandiruočių sąnaudos, kilnojamojo pobūdžio darbas;
  • Skolos ir beviltiškos skolos;
  • Neapmokestinamos pajamos;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių);
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2021 m.;
  • Dividendų apmokestinimas 2021 m.;
  • Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Kainodara;
  • Mokestinių nuostolių perkėlimas;
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus:
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika.
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2021-2022 m.;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas (butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos;
  • A ir B klasės pajamos bei pasiruošimas metinės GPM312 deklaracijos pildymui už 2021 m. Pakeitimai pildant GPM312 deklaraciją;
  • Galimi darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA, NPD pasikeitimai, komandiruočių sąnaudos, VSD skaičiavimas);
  • Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA, NPD pakeitimai, komandiruočių sąnaudos, VSD skaičiavimas);
  • PSD ir VSD.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2021 m.;
  • Išplėstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifų taikymas;
  • PVM neapmokestinamos paslaugos;
  • Mišraus PVM atskaita;
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas;
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM;
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos;
  • PVM ir metinė PVM deklaracija;
  • Elektroninė prekyba 2021 m.: prekių tiekimo ir apmokestinimo vietos pasikeitimai nuo 2021-07-01, vieno langelio OSS sistema;
  • Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas 2021 m.;
  • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
  • PVM naujovės nuo 2021 m. ES reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų;
  • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų;
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais.