2019 metų finansinių ataskaitų rengimui derėtų pradėti ruoštis iš anksto. Nors tai kai kam jau įprasti ir ne kartą atlikti darbai, tačiau besikeičiančios norminių aktų nuostatos priverčia iš naujo peržiūrėti tiek mokesčių lengvatų sąrašą, kad visomis laiku ir pilnai būtų pasinaudota, tiek ir naujas prievoles – tokias kaip tarifų pasikeitimas. Net ir minimalios mėnesinės algos ar valandinio atlygio pasikeitimas ne vienai įmonei turės įtakos – kaip tam pasiruošti? Bene daugiausia pakeitimų yra ir bus dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pokyčių. Didžioji jų dalis liečia tarptautinius sandorius, elektroninę prekybą. Kova su korupcija, griežtėjantys reikalavimai dėl veiklos skaidrumo paliečia kiekvieną įmonę. Tam reikia ruoštis – kritiškai įvertinti įmonės veiklos skaidrumą, verslo partnerius, netgi vadovą ar vyriausiąjį buhalterį. Nustatyti kriterijai, kada subjektų veikla bus vertinama kritiškai ir kokios pasekmės laukia. 

Finansinių ataskaitų už 2019 m. rengimo naujovės ir praktinės auditoriaus rekomendacijos:

 • Pelno ir dividendų apmokestinimas 2019 m.;
 • Pelno mokesčio PLN204 deklaracijos pildymo probleminių klausimų analizė. Deklaracijų pildymo rekomendacijos. Avansinis pelno mokestis;
 • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
 • Lengvatos - tarifų taikymo sąlygos; investicinis projektas, MTEP, LEZ.
 • Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų taikymo ypatumai rengiant finansinę atskaitomybę už 2019 m.;
 • Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas rengiant 2019 m. finansines ataskaitas;
 • Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2019 m. finansines ataskaitas. Planuojamų Verslo apskaitos standartų pakeitimų analizė.
 • Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos dėl finansinių ataskaitų ir pakeitimai nuo 2019-01-01.

MMA ir MVA pasikeitimai nuo 2020 metų ir jų įtaka darbo santykiams.

Naujausi PVM įstatymo pakeitimai, komentarai ir išaiškinimai, reglamentuojantys PVM apskaičiavimą ir deklaravimą nuo 2019, 2020 ir 2021 metų.

 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:

 • GPM tarifų taikymo ypatumai, deklaruojant 2019 metų pajamas;
 • Neapmokestinamosios pajamos 2019 metais ir pakeitimai nuo 2020-ųjų;
 • NPD formulės pakeitimai;
 • Individualios veiklos apmokestinimas;
 • A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:

 • Naujovės – tarifų pakeitimai;
 • Lengvatų taikymo ypatumai.

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai.

i.SAF-T Lietuvoje: praktiniai patarimai ir dažniausiai kylantys klausimai.

Antikorupcija – ar tai liečia Jūsų įmonę?

 • Neigiama korupcijos įtaka gyventojų gerovei ir mokesčių sistemai;
 • Antikorupcijos politika diegiama tik retoje įmonėje;
 • Kaip antikorupcijos politika gali apsaugoti įmonės reputaciją ir nuo milžiniškų nuostolių.

2019 m. naujiena – informacija apie nepatikimus mokesčių mokėtojus pateikiama viešai. Kaip tai apriboja įmonių veiklą?

 • Patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų sąrašas;
 • Nepatikimas mokesčių mokėtojas gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Kaip sužinosime apie nepatikimus fizinius asmenis?
 • Grėsmė įmonėms – nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą gali lemti ir naujai į darbą priimtas vadovas, jeigu turi galiojantį nusižengimą;
 • Kaip ištaisyti susidariusią padėtį?
 • Įmonės veiklos skaidrumas – galimybė atitikti patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Kaip tai pasiekti?
 • VMI tikrinamojo laikotarpio ribų išplėtimas nepatikimiems mokesčių mokėtojams.