0 proc. PVM taikymas – apmokestinimo lengvata, kurios pagrįstumą įrodyti tenka mokesčių mokėtojui. PVM įstatyme apibrėžti kriterijai gana lakoniški, o teismų praktikoje suformuoti reikalavimai ir jų išpildymas gali būti interpretuojami plačiai ir įvairiai. Situacija tampa dar sudėtingesnė grandininių (perpardavimo) sandorių atvejais, kai būtina įsivertinti, ar apskritai galime taikyti 0 proc. PVM. Kokius įrodymus rinkti? Kokių niuansų nepamiršti? Kokius pakeitimus siūlo ES? Visa tai aptarsime seminare.

Temos:

  • Esminiai 0 proc. PVM taikymo reikalavimai pagal dabartinį reglamentavimą (PVM direktyva, PVM įstatymas) ir teismų (LVAT, ESTT) praktiką: disponavimo teisės perdavimas, faktinis prekių išgabenimas, sąžiningumas;
  • Praktiniai esminių reikalavimų išpildymo iššūkiai;
  • PVM direktyvos pakeitimai – link ko judama?
  • Grandininiai sandoriai: kas turi teisę taikyti 0 proc. PVM (LVAT, ESTT praktika);
  • Praktinių situacijų analizė;
  • Kokie pokyčiai laukia nuo 2020 m.?