Prasidėjus finansinės atskaitomybės parengimo ir pateikimo konsolidavimo sistemoje periodui, atsiranda poreikis pasitarti, kaip teisingai įkelti informaciją, atlikti kai kurias operacijas. Seminaro metu įstaigų atstovai – VSAKIS pildytojai – gali su savo prisijungimais prie VSAKIS atvykti į mokymų klasę ir praktiškai išbandyti finansinės atskaitomybės parengimo konsolidavimo sistemoje pagrindines taisykles.

Temos:

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas:
• Ilgalaikio turto rodymas;
• Trumpalaikio turto rodymas;
• Finansavimo sumų rodymas;
• Įsipareigojimų rodymas;
• Grynojo turto rodymas;
• Pajamų rodymas;
• Sąnaudų rodymas;
• Didžiosios knygos likučių rodymas;
• Esminių klaidų taisymas.

Tarpusavio operacijų derinimas:
• Turto;
• Finansavimo sumų;
• Įsipareigojimų;
• Pajamų;
• Sąnaudų.

Duomenų eliminavimas:
• Turto;
• Finansavimo sumų;
• Įsipareigojimų;
• Pajamų;
• Sąnaudų.

Aiškinamojo rašto duomenų įkėlimas:
• Apskaitos politikos;
• Pastabų.

Papildomos informacijos įkėlimas:
• Panaudos sutarčių;
• Nuomojamo turto;
• Pasirašančių asmenų;
• Kitų šaltinių finansavimo sumų davėjų.