Viešosios įstaigos, kurios nuo 2019 m. pereina prie apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS, turėtų išnagrinėti viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atlikti pasiruošimo darbus šiam perėjimui, parengti apskaitos politiką. Seminaro metu aptarsime, kaip tinkamai atlikti pasiruošimo procedūras ir pradinių duomenų įkėlimą į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

 

 • Apskaita pagal VSAFAS: pagrindai;
 • Buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimas;
 • Turto ir įsipareigojimų inventorizacija;
 • Sukaupimų formavimas;
 • Dalininko įnašo perkėlimas;
 • Finansavimo sumų likučių perkėlimas ir finansavimo sumų apskaita;
 • Pelno / nuostolių perkėlimas ir perkeltų likučių balansavimas;
 • Pradinių likučių įkėlimas į VSAKIS ir pirmos finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS parengimas. Likučių eliminavimas.

 


Teikiame individualias konsultacijas apskaitos perkėlimo nuo VAS į VSAFAS klausimais, taip pat galime parengti apskaitos politiką pagal VSAFAS.

Konsultacijų metu patariame, kaip atlikti svarbiausius darbus perkeliant likučius pagal VSAFAS, taip pat detaliai supažindiname su VSAKIS sistema, kurioje atliekama:

 • Prijungimas prie VSAKIS sistemos;
 • Paruošiamieji darbai likučių perkėlimui;
 • Likučių perkėlimas į naująjį viešojo sektoriaus sąskaitų planą;
 • Apskaitos politikos parengimas;
 • Pradinių likučių įkėlimas į VSAKIS ir pirmos finansinės atskaitomybės parengimas.

Platesnė informacija apie teikiamas konsultacijas:
Tel. 8 678 82847 ir  info@buhalteriumokymai.lt