2019 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas. Šiuo įstatymu keičiami kiekvieno valstybės tarnautojo statusas, darbo santykių ypatumai. Nuo 2019 m. pradžios keičiamas darbo užmokesčio apmokestinimas, todėl keičiasi išmokamos darbuotojams darbo užmokesčio sumos. Įstaigos privalo:
- atnaujinti Vidaus darbo tvarkos taisykles;
- darbo apmokėjimo tvarkas pagal naujų norminių aktų reikalavimus;
- priderinti apskaitos ir valdymo sistemas;

 

Programa:

1 dalis. Advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (10.00–11.30 val.)

Valstybės tarnautojų darbo užmokestis:

 • Sudedamosios dalys;
 • Darbo užmokesčio peržiūros procedūra;
 • Paskatinimai;
 • Darbo masto padidinimas;
 • Kolektyvinės sutartys.
   

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė 11.45–15.45 val.)

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio apmokestinimas 2019 m.:

 • Valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficiento perskaičiavimas;
 • Valstybės tarnautojo priedo už stažą perskaičiavimas;
 • Priemokų ir kitų išmokų valstybės tarnautojams sistemos nustatymas;
 • Valstybės tarnautojų premijavimas;
 • Apmokėjimas už nukrypimus nuo normalaus darbo laiko ir normalių darbo sąlygų;
 • Apmokėjimai už budėjimus;
 • Atostoginių ir sukauptų atostoginių apskaita;
 • Išeitinės išmokos ir kompensacijos;
 • Valstybės tarnautojų, perkeltų į darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio nustatymas;
 • Apmokėjimas už darbą projektuose;
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas 2019 m. GPM ir socialinio draudimo įmokomis, NPD taikymas;
 • Nedarbingumo pašalpos priskaičiavimas ir apmokestinimas 2019 m.