Transporto įmonės specifika turi keletą išskirtinių bruožų – visų pirma tai darbuotojų darbo užsienyje ypatumai, reikia žinoti ir vykdyti ne tik Lietuvos norminių aktų reikalavimus, bet ir tų valstybių, kuriomis važiuoja transporto priemonės. Ne mažiau iššūkių kelia ir finansinė apskaita – kokią apskaitos politiką pasirinkti, siekiant teisingiausiai atspindėti veiklos rezultatus ir finansinę būklę. Pelno mokesčio įstatymo nuostatų nuolatinė kaita verčia nuolat prisitaikyti prie naujovių – kokios jos 2019 metais?

2019 metai atnešė daug pokyčių į kiekvieną įmonę – nuo darbo sutarčių keitimo iki apskaitos politikos koregavimo. Ne mažiau baimės kelia Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, kuomet įmonė gali būti įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

 

Programa:

 

 • Mokesčių reformos įgyvendinimas transporto bendrovėse nuo 2019 metų;
 • Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas transporto paslaugas teikiančiose įmonėse;
 • Finansinės apskaitos kūrybiniai aspektai. 2018 metų finansinės atskaitomybės ypatumai: dažniausiai daromos klaidos;
 • Dažniausiai pasitaikančių klaidų finansinėse ataskaitose apžvalga;
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka transporto veikla užsiimančiose įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 • Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas transporto įmonėse. Naujausi Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys nuo 2019 m.;
 • Dividendų apmokestinimo tvarka;
 • Kuro apskaita, kelionės lapų pildymas. Kuro sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį;
 • Komandiruočių ir darbo laiko apskaitos ir apmokestinimo ypatumai komandiruojant darbuotojus į Vokietiją, Austriją, Belgiją ir Prancūziją;
 • Komandiruočių kompensacijų apmokestinimo klausimai: darbuotojų pajamų apmokestinimas, komandiruočių išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai 2019 m.;
 • Avanso apyskaitos;
 • PVM ypatumai transporto paslaugas teikiančiose įmonėse nuo 2019-01-01;
 • Aplinkos taršos mokestis iš mobilių taršos šaltinių;
 • Gyventojų pajamų mokesčio pasikeitimai nuo 2019-01-01: tarifai, NPD, neapmokestinamosios pajamos, pajamos natūra. Deklaravimas;
 • Nenuolatinių gyventojų darbo pajamų apmokestinimo ypatumai;
 • i.MAS įtaka transporto įmonių veiklai;
 • Darbo laiko fiksavimo ir darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai. Rizika dėl neteisingai ir netiksliai pažymėto darbo laiko. Tvarkų sudarymas dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir darbo apmokėjimo sistemos nuo 2019-01-01;
 • Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita;
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai;
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai transporto įmonėse;
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.