Auditorius, mokesčių konsultantas Artūras Kapitanovas:

Mokesčių reforma nuo 2019-01-01:
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:

• GPM tarifo taikymas pagal pajamų dydį;
• Naujos išlaidų sumos, kurias asmuo galės atskaityti iš savo pajamų;
• A ir B klasės pajamų pripažinimo naujovės.
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:
• Pajamų apmokestinimo socialinio draudimo įmokomis planuojami pakeitimai;
• Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai (savarankiškai dirbantys asmenys, darbo užmokestis, mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai).
Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2019-01-01:
• Mokestinių patikrinimų ir tyrimų pakeitimai;
• Mokesčių amnestija;
• Delspinigių ir baudų skaičiavimo tvarka;
• Nauji minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai.
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai dėl pelno mokesčio tarifo taikymo ir pelno nesiekiančių organizacijų veiklos apmokestinimo.

 

Apskaitos ir mokesčių konsultantė, lektorė Natalja Kobzevienė:

Komandiruočių sąnaudų pripažinimas ir dienpinigių apmokestinimas 2018 m.:

•    Darbuotojų, kurie vyksta į užsienio komandiruotes, darbo sutarties ypatumai.
•    Komandiruotės esmė. Siuntimas į komandiruotę. Garantijos komandiruotės metu.
•    Dienpinigiai. Darbuotojų darbo užmokesčio dydžio įtaka dienpinigių apmokestinimui.
•    Komandiruočių išlaidos:
o    Kelionės išlaidos;
o    Gyvenamojo ploto išlaidos;
o    Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
o    Valiutos keitimo išlaidos;
o    Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
•    Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas.

 

Auditorė Jurgita Navikienė:

Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2019 m.:
• NPD formulės kitimas 2019–2021 m. PNPD dydžio keitimas ir taikymas;
• Darbo užmokesčio perskaičiavimas ir apmokestinimas VSD įmokomis nuo 2019-01-01. Darbuotojo ir darbdavio „Sodros“ įmokų sujungimas nuo 2019 m.;
• Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos;
• Dovanos iš darbdavio. Kitos darbuotojų pajamos iš darbdavio lėšų ir jų apmokestinimas. Rizika, kylanti iš ūkinių operacijų, susijusių su darbuotojų pajamomis natūra;
• Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas: apskaita, apmokėjimas ir teismų rekomendacijos.