Mokesčių įstatymų ir įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimų gausa paliečia kiekvieną įmonę. Kiek šie pakeitimai aktualūs Jūsų įmonei, įvertinsite išklausę šį seminarą. Praktiniai pavyzdžiai padės įsigilinti į skirtingas situacijas.

 

Programa:

Mokesčių pertvarka nuo 2019 m. sausio 1 d.:
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:
 o GPM tarifų taikymo naujovės ir mokesčių kreditas;
 o Neapmokestinamosios pajamos;
 o NPD formulės ir PNPD pakeitimai;
 o Individualios veiklos apmokestinimo pakeitimai;
 o A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas.

• Finansinės apskaitos reglamentų pasikeitimai:
 o Buhalterinės apskaitos įstatymo pokyčiai;
 o VAS naujausi pakeitimai;

 o Pelno nesiekiančių vienetų apskaitos reforma.

• Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai:
 o Tarifų taikymo sąlygos;
 o Atleidimas nuo pelno mokesčio mokėjimo: 0 ir 5 proc. tarifo taikymo galimybės;
 o Pelno mokesčio lengvatų naujovės (investicinis projektas, MTEP, LEZ);
 o Reprezentacinių sąnaudų pripažinimo pakeitimai.
• Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:
 o Pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės;
 o Lengvatų taikymo ypatumai;
 o Tarifų taikymo pakeitimai.

• Išmanioji VMI:

 o i.SAF, i.VAZ; i.SAF-T: prievolės ir nauda;

 o i.EKA: kada duomenys bus siunčiami VMI;

 o i.APS: smulkiųjų verslininkų apskaitos tvarkymas mokesčių inspekcijoje.

• Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai:

 o Įmonių patikimumo vertinimo rezultatų viešinimas;

 o Mokesčių deklaracijų tikslinimo laikotarpio trumpinimas;

 o Baudų skyrimo pasikeitimai.

• PVM direktyvos naujovės nuo 2019 ir 2021 m. Nacionalinio PVM įstatymo pakeitimai.

• Darbo santykių įforminimo ir užmokesčio skaičiavimo ypatumai:

 o Darbo apmokėjimo sistemos pritaikymas įmonės reikmėms: kaip prievolę paversti nauda;

 o Darbo laiko apskaita: režimai, suminė darbo laiko apskaita, žiniaraščio pildymas ir dažniausiai pasitaikančios klaidos;

 o Darbo sutarties įforminimo akcentai: darbo ginčų prevencija;

 o Atlyginimo skaičiavimo metodikos pasirinkimo galimybės ir grėsmės.

Finansinių ataskaitų už 2018 m. rengimo naujovės ir praktinės auditoriaus rekomendacijos:

• Finansinės ataskaitos: ar tinkamos formos ir kokybės;
• Audito prievolė ir jos nevykdymo pasekmės;
• Pelno mokestis ir
avansinis pelno mokestis;
• Gyventojų pajamų deklaracijų teikimo apžvalga ir naujovės;
• Nekilnojamojo turto mokestis;
• Aplinkos taršos mokestis ir GPAIS.