Pinigų srautų ataskaitos rengimas įstaigoje – vienas sudėtingiausių ir svarbiausių darbų. Seminare lektorė pateiks pagrindines pinigų srautų ataskaitos rengimo taisykles ir naujausias rekomendacijas, kaip supaprastinti pinigų srautų ataskaitos rengimo procesą.

Nagrinėdami visas ataskaitų rūšis ir formas seminaro dalyviai:

- sužinos, kokią įtaką nepiniginės operacijos daro pinigų srautams ir ataskaitos sudarymo procesui;

- aptars, kaip valiutų kursų pokyčiai keičia pinigų srautus;

- analizuos, kaip palyginama pinigų srautų ataskaitos informacija ir jos panaudojimas kitų ataskaitų rengimui;

- įžvelgs sąsajas su kasinėmis išlaidomis.

 

Temos:

  • Pinigų srautų ataskaitos formos ir pinigų srautai.
  • Pagrindinės veiklos pinigų srautai.
  • Investicinės veiklos pinigų srautai.
  • Finansinės veiklos pinigų srautai.
  • Nepiniginių ūkinių operacijų ir įvykių įtaka pinigų srautams. Valiutinių straipsnių įtaka pinigų srautams.
  • Gautų asignavimų palyginimas su įplaukomis. Kasinių išlaidų palyginimas su išmokomis.

 

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.