Finansinės ataskaitos užpildomos pasibaigus finansiniams metams. Nors tai atliekame kasmet, tačiau kiekvienąkart kyla klausimų ir sunkumų: kaip šias ataskaitas parengti, kokie duomenys turi būti pateikiami, o ką galima nutylėti. Kas yra reikšminga informacija ir kaip tą reikšmingumą apskaičiuoti? Kokios apimties ir kiek ataskaitų formų reikia užpildyti, ką galima pasirinkti papildomai?

Pelno mokesčio apskaičiavimas kelia ne mažiau sunkumų, nors ir šią prievolę tenka atlikti kas metai. Problema ta, kad įstatymo nuostatos nuolat keičiasi, taigi tuos pokyčius reikia įvertinti. Seminaro metu aptarsime probleminius klausimus ir atliksime 2018 m. pelno mokesčio apskaičiavimo apžvalgą. Be abejo, gilinsimės ir į 2019 m. pokyčius.

 

Finansinių ataskaitų už 2018 m. rengimo naujovės ir praktinės rekomendacijos:

• Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų taikymo ypatumai rengiant 2018 m. finansinę atskaitomybę;
• Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas rengiant 2018 m. finansines ataskaitas;
• Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2018 m. finansines ataskaitas. Planuojami Verslo apskaitos standartų pasikeitimai;
• Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų įtaka finansinei atskaitomybei;

• Finansinių ataskaitų formų užpildymo apžvalga: dažniausiai daromos klaidos ir praktinių situacijų analizė;

• Mokesčių pertvarkos įtaka finansinėms ataskaitoms.

 

Pelno mokesčio apskaičiavimo ypatumai:


• Pelno ir dividendų apmokestinimas 2018 m.;
• Pelno mokesčio PLN204 deklaracijos pildymo probleminių klausimų analizė. Deklaracijų pildymo rekomendacijos;

• Avansinio pelno mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tvarkos pakeitimai;
• Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
• Naujausi PVM įstatymo pakeitimai, komentarai ir išaiškinimai, reglamentuojantys PVM apskaičiavimą ir deklaravimą;
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimų įtaka rengiant 2018 m. finansines ataskaitas;

• Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas 2018 m.

 

Patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai. Grėsmės dėl klaidų.