Temos:

 •  Viešojo sektoriaus apskaitai kaupimo principu – dešimt metų (10.00 - 11.30, pranešėja –  Danguolė Krištopavičienė):
  • Ar pasiekti apskaitos reformos tikslai;
  • Dažniausiai daromos apskaitos klaidos;
  • Ateities iššūkiai.

   

 •  Apskaita pagal VSAFAS: dažniausiai daromos klaidos ir patarimai, kaip jų išvengti ir kaip pasitikrinti (11.45 - 13.15, pranešėja  – Natalja Kobzevienė):
  • 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pastebėtos jo sudarymo klaidos;
  • Turto ir įsipareigojimų įvertinimas ir pateikimas;
  • Finansavimo sumų ir pajamų apskaita, pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje ir pasitaikančios klaidos;
  • Informacijos aiškinamajame rašte pateikimas ir finansinių ataskaitų vartotojų poreikiai;
  • Finansinių ataskaitų duomenų analizė.

   

 •  Dažniausiai kylantys klausimai skaičiuojant darbo užmokestį (14.15 - 15.45, pranešėja: auditorė, mokesčių konsultantė – Jurgita Navikienė):
  • Pareiginės algos nustatymas;
  • Darbo užmokesčio sudėtis;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apmokestinimas.