Nuo 2019 m. sausio 1 d. įgyvendinant mokesčių reformą keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl iškyla daug klausimų. Šiame seminare detaliai nagrinėsime:

o kaip mažiausiomis darbo laiko sąnaudomis prisitaikyti prie mokesčių reformos reikalavimų;

o kokius punktus ir kaip atnaujinti atlyginimų, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkose;

o kaip bus perskaičiuojamas darbo užmokestis, apmokestinamos pajamos ir keičiama darbo užmokesčio apskaita;

o kokie pajamų apmokestinimo tarifai ir NPD formulės bus taikomi pereinamajame laikotarpyje 2018 m. pabaigoje ir 2019 m. pradžioje;

o kaip tinkamai pakeisti darbo sutartis su darbuotojais.

 

Temos:

Mokesčių sistema nuo 2019-01-01:

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:
• GPM tarifo taikymo naujovės;
• NPD formulės pakeitimai;
• PNPD dydžio keitimas ir taikymas;
• A ir B klasės pajamų pripažinimo naujovės.
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:
• Tarifų taikymo pakeitimai;
• Įmokų lubos;
• Pensijų kaupimas;
• Lengvatų taikymo ypatumai;

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apskaitos ypatumai nuo 2019 m.:

Privalomojo sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai.
Darbo užmokesčio sistemos atnaujinimas:
• Darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją;
• Apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai;
• Priedų ir priemokų skyrimas ir tvarka;
• Darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.
Suminė darbo laiko apskaita:
• Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas;
• Darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas;
• Žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos;
Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
Darbo sutarčių pakeitimas:
• Keitimo ypatumai ir teisingas įforminimas;
• Dažniausiai daromos klaidos

Akcija! Visi seminaro dalyviai dovanų gaus net 64 elektroninių personalo dokumentų šablonus (word formate).