Įgyvendinant mokesčių reformą, nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl visos įmonės privalės:

- pakeisti darbo sutartis su darbuotojais;
- atnaujinti atlyginimo, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkas;
- pakeisti apskaitos sistemas.

Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės ir vis dar iki galo neaiškius probleminius klausimus:

- suminės darbo laiko apskaitos tvarkymą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
- tinkamos atlygio sistemos sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus;
- personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes ir apskaitant darbo laiką.

 

Programa:


Mokesčių reforma nuo 2019-01-01:

Darbo užmokesčio sistemos pritaikymas įmonės reikmėms. Kaip prievolę paversti nauda įmonei?

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:
• GPM tarifo taikymas pagal pajamų dydį;
• NPD formulės kitimas 2019–2021 m.;
• PNPD dydžio keitimas ir taikymas;
• Naujos išlaidų sumos, kurias asmuo galės atskaityti iš savo pajamų;
• A ir B klasės pajamų pripažinimo naujovės.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:
• Darbo užmokesčio perskaičiavimas ir apmokestinimas VSD įmokomis;
• Pajamų apmokestinimo socialinio draudimo įmokomis planuojami pakeitimai;
• Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai.

Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2018 m.:
• Nutarimo „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai nuo 2018 m. liepos 1 d.;
• Nutarimo „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimai nuo 2018 m. liepos 1 d.;
• Darbo komandiruotėje apskaitos pasikeitimai nuo 2018-04-27 ir nuo 2018-07-01;
• Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas;
• Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos. Siūlomi VDI pakeitimai gali gerokai sugriežtinti darbo laiko apskaitą;
• Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija;
• Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita ir jų įtaka kitoms išmokoms;
• Pašalpų darbuotojams, nepanaudotų atostogų kompensacijų apskaičiavimo tvarka. Kuo vadovautis apskaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas – Darbo kodeksu ar VDI nuomone?
• Dovanos iš darbdavio ir kelionės į darbą bilietų kompensavimas. Kitos darbuotojų pajamos iš darbdavio lėšų ir jų apmokestinimas. Rizika, kylanti iš ūkinių operacijų, susijusių su darbuotojų pajamomis natūra;
• Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas: apskaita, apmokėjimas ir teismų rekomendacijos;
• Vidutinio darbo užmokesčio, atostoginių ir atostoginių kaupinių skaičiavimo ypatumai;
• Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai;
• Mokesčių administravimo įstatyme nustatytos prievolės dėl sandorių su fiziniais asmenimis / darbuotojais;
• Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas;
• Darbo kodekso taikymo apžvalga: VDI išvados ir pasiūlymai, kaip reikėtų jį keisti.